Kunswerk uit kleurryke krale ter ere van V andela-dag is onthul VERBIND die krale, ver-bind die nasie. Dit is die siening van die Lulela-studente in samewer-king met Relate Bracelets en Mandela Bangle. 

This article was first published by Son on 15 July 2016.